XVIVO AB

XVIVO Perfusion AB, är ett svenskt börsnoterat medicintekniskt företag, som utvecklar metoder för att hålla organ i gott skick utanför kroppen i samband med transplantationer.

ClientXvivo perfusion ABServicesPorträtt & VerksamhetsbilderYear2020Linkwww.xvivoperfusion.com