PORTRÄTTBILDER

750
  • Minimum 4 porträtt per tillfälle.
  • Moms tillkommer på samtliga priser.
  • Gäller för fotografering, retusch, friköp.

VIDEO

7600*
  • Video för SoMe i olika format.
  • Presentationsfilm (fråga för pris)
  • Content till företag

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT I PRAKTIKEN

Jag kommer till er och bygger upp min portabla studio där vi tar alla porträtt. Enkelt och lätt. Ni väljer direkt ut era favoriter för att jag snabbt skall kunna leverera era bilder.

Utkörning & uppbyggnads ersättning dvs en grundavgift på 2400Kr tillkommer. Detta är en engångskostnad som debiteras vid varje utkörning.

* Då längd, plats och omfattning av ett filmprojekt är av stor betydelse för pris så är 7600kr endast ett riktvärde för en 30 sekunder lång content branding film till sociala medier. För närmare prisuppfattning kontakta mig och presentera ert behov.

KONTAKT